Keputusan Muktamad Yang Sukar

Keputusan Muktamad Yang Sukar

Aku cuba mengurangkan masa mengadap internet dan komputer. No more code, no more design , and no more what i have done for pocket money. Maaf kepada sesiapa yang terlibat.

What I'm Using

Explore the technology or things that I used to deliver the stuff.