Sedia Untuk Mendaki

Sedia Untuk Mendaki

Posted by mobile phone:
Ya, aku akan mendaki sehingga puncak sinai, insyaallah. Kesukaran untuk update disebabkan oleh talian internet itisalat tiada disini, jadi, aku terpaksa menggunakan Vodafone. Walaupun talian kerap putus di kawasan pergunungan ini, aku cuba untuk update. Sekian

What I'm Using

Explore the technology or things that I used to deliver the stuff.